UPS

Iedere verstoring heeft een gevolg!

Deze gevolgen kunnen groot zijn: wegvallen van levensondersteunde functies in ziekenhuizen en het wegvallen van dataverkeer met als gevolg grote economische schade. In dergelijke gevallen kan een UPS (Uniterruptible Power Supplies) van onschatbare waarde zijn. De UPS, die ook wel NO-BREAK genoemd wordt, kan voorzien in een continue energievoorziening. Verder voorziet deze in veel gevallen in een verbeterde kwaliteit van de geleverde energie.

De technische werking van de UPS kunnen we verdelen in:

  • statische UPS;
  • dynamische UPS.

Bij de statische UPS wordt de autonomie (energieverzorging binnen een vastgestelde tijd) volledig uit het accupakket gehaald. Dit is een chemisch proces.

Als bij een UPS de autonomie uit een roterend proces wordt gehaald, noemen we dit een dynamische UPS. Dit wordt ook wel het vliegwielprincipe of in het Engels FLYWHEEL genoemd.

Terug naar overzicht
Zoeken